Programma

Hoogwaterbescherming zit in de genen van ons lage land, Nederland is de best beveiligde delta ter wereld. Het werk aan de primaire keringen is echter nooit af. Om gesteld te staan voor de zeespiegelstijging en grotere afvoeren in de rivieren staan we de komende jaren voor een grote opgave. Vele dijkwerkers zetten zich daarom dagelijks met passie en trots in om keringen te versterken.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor een grote maatschappelijke opgave om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen en vormt het grootste uitvoeringsprogramma binnen het Deltaprogramma.

Het doel van het HWBP is om in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze versterkt te hebben, zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet.